Waarom waren de hippies tegen de oorlog in Vietnam?

Sommaire
  Halverwege de jaren zestig ontstond in de Verenigde Staten een pacifistische protestbeweging: de hippiebeweging. Het omvatte duizenden jonge mensen die een gemeenschappelijk verlangen deelden om de oorlog in Vietnam te beëindigen en zich een andere manier van leven voor hun generatie voor te stellen. De hippiecultuur had een enorme impact op de oppositie tegen de oorlog in Vietnam, en jonge mensen werden synoniem voor de zaak die hen dierbaar was.

  De oorsprong van de hippiebeweging

  Elk tijdperk kent jeugdbewegingen die hebben geprobeerd zich tegen de meerderheid te verzetten en zichzelf te laten gelden door rebelse keuzes te maken. Hippies konden zelfs dateren uit het begin van de 19e eeuw en de doopsgezinde cultuur, hoewel hun motivaties en praktijken heel verschillend waren: de hippiebeweging van de late jaren zestig was heel anders dan alles wat eerder was gezien, zelfs onder de doopsgezinden.

  De hippiebeweging en de oorlog in Vietnam

  De president van de Verenigde Staten, Lyndon Johnson, verklaarde op 27 februari 1965 de oorlog aan Vietnam. Daarna nam het aantal Amerikaanse soldaten dat naar Vietnam werd gestuurd snel toe en de jonge studenten besloten daarop vreedzaam te protesteren tegen deze oorlog. Zo verspreidde de hippiebeweging zich snel door de Verenigde Staten met als motto "Peace and Love" en als hoofddoel zich te verzetten tegen het sturen van soldaten naar Vietnam. De hippies zagen deze oorlog als een belediging voor alles waar ze in geloofden: hun alternatieve levensstijl en hun geloof in universele liefde en vrede.

  De hippies en hun verzet tegen de oorlog in Vietnam

  De hippies organiseerden protesten, evenementen en festivals tegen de Vietnamoorlog, die ze "vredesevenementen" noemden. Hun protest verspreidde zich naar grote steden als San Francisco, Boston en New York. In elke stad waren demonstraties het onderwerp van berichten die een nieuw beeld van de jeugd creëerden: politiek geëngageerde jongeren, gedreven door een verlangen naar vrede. De hippies waren tegen de oorlog in Vietnam omdat ze zagen dat het nutteloos en destructief was. Ze probeerden een leven te leiden waarin de waarden vrede, liefde en vrijheid centraal stonden en deze waarden waren onverenigbaar met conflicten.

  Hippies en Amerikaanse cultuur

  Hun verzet tegen een impopulaire oorlog en hun grensoverschrijdend gedrag en denken zorgden voor een belangrijke verandering in de Amerikaanse cultuur. Het had ook een impact op feministische bewegingen, homoseksualiteit, zwarte en Indiaanse rechten en vele andere. De invloed van de hippies is vergelijkbaar met rap, de punkbeweging en alle andere artistieke gebieden die in de loop der jaren meer sociaal bewust zijn geworden. De hippies waren een katalysator die de basis vormden en de impuls voor permanente sociale verandering die generaties jonge mensen inspireerde om voor hun rechten te vechten en zich tegen oorlog te verzetten. Kortom, de hippies waren tegen de oorlog in Vietnam omdat ze zagen dat het nutteloos was en een bron van vernietiging. De hippies geloofden dat hun moraal en waarden deze oorlog niet konden accepteren en waren een katalysator die de basis en impuls vormde voor permanente sociale verandering.

  Door Nawets

  Nawets is de ontwikkelaar van het Limitless-thema dat je aan het ontdekken bent.


  Je zult het ook leuk vinden

  recente artikelen